ADMICRO

Hỏi đáp về Tính chất ba đường trung trực của tam giác - Luyện tập - Hình học 7

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - Luyện tập các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (109 câu):

 • Đào Cư Hưng Cách đây 2 tháng

  Cho tam giac ABC cân tại A, cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bê . Đường trung trưc của cạnh AC cắt đường thẳng BC tại M. trên tia đối của tia AM lấy điểm N sao cho AN = BM. Chứng minh rằng góc AMC bằng góc BAC và CM=CN?

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Đức Đại Cách đây 3 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại B, phân giác AD, từ D kẻ DH vuông góc với AC (H thuộc AC); HD và AB kéo dài, cắt nhau tại I. CMR:

  a) Tam giác ABD = tam giác AHD

  b) AD là đường trung trực của BH

  c) Tam giác DIC cân

  d) BH song song với IC

  e) AD vuông góc với IC

  g) BC > AC + AD - 2AB

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đêm Bóng Cách đây 4 tháng
  Trong tam giác ABC có góc BÂC = 45° bộ và trực tâm H Chứng minh rằng BC = AH

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • mi la Cách đây 4 tháng

   

  Cho tam giác ABC vuông tại A . D là điểm trên cạnh AB.

  a) Cho biết AD = 1.5 cm , DB=4.5cm,BC=7.5 cm Tính độ dài đoạn thẳng AC

  b) Vẽ BE vuông góc CD tại E, vẽ DF vuông góc BC tại F.CMR : CA, BE, DF đồng quy

  (HELP ME) ngày mai mình nộp rùi

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • dttdat dat Cách đây 4 tháng

  Cho tam giác abc (ab bé hơn ac), ae là phân giác của góc A trên cạnh AC lấy điểm M sao cho Am=AB

  a chứng minh: Tam giác ABE= tam giác ACB.

  b chứng minh:AE đi qua trung điểm BM.

  c kéo dài AB cắt tia ME tại K. Chứng minh: tam giác AKM=ACB.

  d so sánh BE và EC và chứng minh AE vuông KC.

  01/01/1970 |    19 Trả lời

  Theo dõi (0)
  19
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm T. Vân Annh Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • phạm ánh tuyết Cách đây 4 tháng

  Cho tam giác ABC cân tại A,tia phân giác góc A cắt BC tại M.

  a) Chứng minh AM là đường trung trực của BC.

  b) Cho BC= 6cm, AM=4cm . Tính AB

  c) Vẽ BM vuông góc với AC  tại M, CN vuông góc với AB tại N, chứng minh MN // BC.

  làm nhanh lên sáng mai 4h tớ phải gửi file qua cho cô nx

  01/01/1970 |    12 Trả lời

  Theo dõi (0)
  12
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Huyền Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Uyên Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Trang Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguễn văn gia khánh Cách đây 5 tháng

  cho tam giác ABC vuông tại A  có  ac =4cm BC=5cm.trên tia đối của  tia ABlấy điểm D sao cho AD=AB

  a.tính độ dàiAB.BD

  B.C/MTAM GIÁC CBD CÂN.

  C.GỌI M LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA CD,ĐƯỜNG THẲNG QUA D VÀ SONG SONGVỚI BC  CẮT ĐƯỜNG THẲNG BM TẠI E.C/M RẰNG CB=ED,BC+BD>BE

  D.GỌI G LÀ GIAO ĐIỂM CỦAAE VÀ DM C/M RẰNG DC=6GM

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trần Tiến Cách đây 5 tháng

  Cho ΔABC,AB=3cm,AC=cm,BC=5cm 

  a.Chứng minh ΔABC vuông tại A

  b.Vẽ tia phân giác BD của ∠B.Từ D kẻ DE ⊥BC.Chứng minh DA=DE

  c.Kéo dài ED và BA cắt nhau tại F .Chứng minh DF > DE

  d.CM Đường thẳng BD là đường trung trực của FC

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thái Huy Quang Cách đây 5 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường p/giác BE. EH vuông góc BC (H thuộc BC). Gọi K là giao điểm AB và HE. CMR:

  a. Tam giác ABE = Tam giác HBE (đã làm)

  b. BE là đường trung trực của AH (đã làm)

  c. EK = EC (đã làm)

  d. AE < EC (đã làm)

  e. Nếu góc ABC = 60độ. Chứng minh HK + AC >3AB (cần giải đáp)

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Mai Trang Trang Cách đây 5 tháng

   Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C bằng 60 độ AC bằng 4 cm. trên tia đối của AC lấy điểm D sao cho AD = AC Chứng minh rằng

  a)tam giác ABC bằng tam giác ABD

  B )tam giác BCD là tam giác đều

  c)tính AB

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Uyên Thu Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Mai Trang Trang Cách đây 5 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên BC lấy điểm M sao cho BM = BA. Qua M Vẽ đường thẳng vuông góc với BC và cắt AC tại N. Chứng minh

  a )tam giác AMN là tam giác cân

  b) BN là đường trung trực của AM

  c) nếu biết AC = 8 cm, AN= 3 cm. Tính MC 

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Học 24H Cách đây 5 tháng

  Giải giúp mk bài này với, mk cần gấp

  Cho hình vuông ABCD; trên cạnh BC lấy E sao cho cho góc BAE = 15 độ. Trên cạnh CD lấy F sao cho góc DAF = 30 độ. Từ B kẻ BH vuông góc AE (H thuộc AE). Trên tia đối của tia HB lấy P sao cho HP = HB.

  1, Chứng minh Δ ABP cân

  2, Chứng minh Δ APD đều

  3, Chứng minh 3 điểm E, P, F thẳng hàng.

  4, Cho AB = 12cm. Tính chu vi Δ ADF.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Justin Do Cách đây 5 tháng
  Cho tam giác ABC cân tại A(Â<90 độ) có hai đường trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G. a) Điểm G là gì của tam giác ABC? Giải thích? Suy ra AG là đường trung trực của BC? b) chứng minh tam giác BEC= tam giác CDB, tam giác ADG= tam giác AEG c) Qua A kẻ đường thẳng xy vuông góc AB. Từ E kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt tia AG tại I. Cắt cạnh AC tại H và cắt đường thẳng xy tại K. Chứng minh tam giác AKI cân

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huỳnh Bảo Trân Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Army Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bao Vu Trong Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thị Thảo Nhi Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Yến Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn'S Dũng'S Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tấn Cách đây 7 tháng

  Cho tam giác ABC có góc BAC= 40 độ , góc ACB = 70 độ, BH vuông góc với AC tại H, CK vuông góc với AB tại K, BH cắt CK tại O.

  a, Tính số đo góc của ABC. 

  b, Chứng minh BH bằng CK

  c, Chứng minh tam giác AOB= tam giác AOC

  d, Chứng minh AO là đường trung trực của đoạn thăng HK

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)