YOMEDIA
NONE

Hình học 7 Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác - Luyện tập


Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và tính chất của Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác - Luyện tập​​​​ cùng với những dạng bài tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đề hai góc đối đỉnh.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Bất đẳng thức tam giác

Định lý: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

1.2. Hệ quả

* Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

* Nhận xét: Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại

AB – AC < BC < AB + AC


Ví dụ 1: Một tam giác có hai cạnh dài 2cm và 10cm. Tìm số đo cạnh thứ ba, biết rằng số đo ấy là một số nguyên tố.

Giải

Giả sử cạnh thứ ba dài x(cm). Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác ta c\(10{\rm{ }} - {\rm{ }}2 < x < 10 + 2 \Rightarrow 8 < x < 12\)

Vì x là số nguyên tố lớn hơn 8 và nhỏ hơn 12 nên x = 11

Vậy số đo cạnh thứ ba là 11cm.


Ví dụ 2:  Hãy tìm độ dài của cạnh của một tam giác, biết cạnh thứ nhất dài gấp rưỡi cạnh thư hai, cạnh thứ nhất dài gấp rưỡi cạnh thứ ba và nửa chu vi tam giác bằng 9,5cm.

Giải

Gọi độ dài cạnh thứ ba là x (cm)

Theo độ dài, độ dài cạnh thứ hai là \(\frac{{3x}}{2}\,(cm)\)

Độ dài cạnh thứ nhất là \(\frac{3}{2}.\frac{{3x}}{2} = \frac{{9x}}{4}\,(cm)\)

Bất đẳng thức tam giác được  thoả vì \(x + \frac{3}{2}x = \frac{{5x}}{2} > \frac{{9x}}{4}\)

Chu vi của tam giác là \(x + \frac{{19x}}{8} + \frac{{9x}}{4} = \frac{{19x}}{4}\)

Theo đề bài ta có: \(\frac{{19x}}{8} = 9,5 \Rightarrow x = 4\)

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác là: 4cm, 6cm, 9cm.


Ví dụ 3: Cho \(\Delta ABC,M\) là một điểm tuỳ ý ở miền trong \(\Delta ABC\). Chứng minh: \(MB + MC < AB + AC\)

Giải

Vì M thuộc miền trong \(\Delta ABC\) nên tia BM thuộc miền trong \(\widehat B\), nó cắt cạnh AC tại D.

D nằm giữa A và C, M nằm giữa B và D.

Trong \(\Delta BAD\) có:

\(BM + MD < BA + AD\,{\,^{(1)}}\)

Trong \(\Delta MDC\) có: \(MC - MD < DC{\,^{\,(2)}}\)

Cộng 2 vế của (1) và (2) với nhau ta được:

BM + MC < BA + AD + DC

Hay BM + MC < BA + AC.

Bài tập minh họa

Bài 1: Cho \(\Delta ABC\)có AC > AB. Nối A với trung điểm M của BC. Trên tia AM lấy điểm E sao cho M là trung điểm của đoạn  thẳng AE. Nối C với C.

a. So sánh hai đoạn thẳng AB và CE.

b. Chứng minh: \(\frac{{AC - AB}}{2} < AM < \frac{{AC + AB}}{2}\)

Giải

a. Ta có:

\(\widehat {AMB}\) và \(\widehat {EMC}\) là 2 góc đối đỉnh nên \(\widehat {AMB} = \widehat {EMC}\)

MA = ME (M là trung điểm AE)

MB = MC (M là trung điểm BC)

Nên \(\Delta AMB = \Delta EMC\,\,(c.g.c)\)

Suy ra AB = CE.

b. Trong \(\Delta ACE\) có:

\(AC - CE < AE < AC + CE\)

Hay \(AC - AB < AE < AC + CB\,\) (vì AB = CE)

Hay \(\frac{{AC - AB}}{2} < \frac{{AE}}{2} < \frac{{AC + AB}}{2}\)

Vậy: \(\frac{{AC - AB}}{2} < AM < \frac{{AC + AB}}{2}\) vì\(AM = \frac{{AE}}{2}\)


Bài 2: Cho điểm D nằm trên cạnh BC của \(\Delta ABC\). Chứng minh rằng:

\(\frac{{AB + AC - BC}}{2} < AD < \frac{{AB + AC + BC}}{2}\)

Giải

Trong \(\Delta ABD\) ta có:

\(AB - BD < AD < AB + B{D^{\,\,(1)}}\)

Trong\(\Delta ACD\) ta có:

\(AC - DC < AD < AC + DC\,{\,^{(2)}}\)

Cộng (1) và (2) ta được:

AB + AC – BD – DC < 2AD < AB + AC + BD + DC

Hay AB + AC – BC < 2AD < AB + AC + BC

Vậy \(\frac{{AB + AC - BC}}{2} < AD < \frac{{AB + AC + BC}}{2}\)


Bài 3: Cho điểm M nằm trong \(\Delta ABC.\) Chứng minh rằng tổng MA + MB + MC lớn hơn nửa chu vi nhưng nhỏ hơn chu vi của \(\Delta ABC.\)

Giải

Ta có:

Trong \(\Delta MAB\)

MA + MB > AB

Trong \(\Delta MBC:\)

MB + MC > BC

Trong \(\Delta MCA:\)

MC + MA > CA

Nên:  2(MA+MB+MC) > AB + BC + CA

Suy ra \(MA{\rm{ }} + {\rm{ }}MB{\rm{ }} + {\rm{ }}MC > \frac{1}{2}(AB + BC + CA)\,\,(1)\)

Ta lại có, theo kết quả bài 410, thì trong \(\Delta ABC\) có:

MB + MC > AB + AC

Tương tự: MA + MB < AC + BC

MA + MC < AB + BC

Nên: 2(MA + MB + MC) < 2(AB + BC + CA)

Suy ra: MA + MB + MC < AB + BC + CA (2)

Từ (1) và (2) ts suy ra:

\(\frac{1}{2}(AB + BC + CA) < MA + MB + MC < AB + BC < CA\)

3. Luyện tập Bài 3 Chương 3 Hình học 7

Qua bài giảng Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Nắm vững bất đẳng thức trong tam giác

3.1. Trắc nghiệm về Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác 

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 7 Chương 3 Bài 3 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK về Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Hình học 7 Chương 3 Bài 3 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 15 trang 63 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 16 trang 63 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 17 trang 63 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 18 trang 63 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 19 trang 63 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 20 trang 64 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 21 trang 64 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 22 trang 64 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 19 trang 40 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 20 trang 40 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 21 trang 40 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 22 trang 40 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 23 trang 40 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 24 trang 41 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 25 trang 41 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 26 trang 41 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 27 trang 41 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 28 trang 41 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 29 trang 41 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 30 trang 41 SBT Toán 7 Tập 2

4. Hỏi đáp Bài 3 Chương 3 Hình học 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Toán Học 7 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF