YOMEDIA

Hỏi đáp về Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác - Luyện tập - Hình học 7

Trong quá trình học bài Hình học 7 Chương 3 Bài 3 Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác - Luyện tập​​  nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (239 câu):

 • Tân Cách đây 4 tháng

  Giúp mình với

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Gia Hân Chung Cách đây 4 tháng

  Giúp mik với cần gấp cảm ơn trước

  Cho ΔABC vuông tại A. Trên tia đối AB lấy điểm D sao cho AD = AB .

  a) cho biết AC = 4cm,  BC = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, BD. Hãy so sánh các góc của ΔABC.

  b) chứng minh ΔDBC cân.

  c) gọi M là trung điểm của CD, đường thẳng qua D và song song với BC cắt đường thẳng BM tại E,  chứng minh BC=DE và BC   BD > 2BM

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (2)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Minh Thư Cách đây 4 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của AB lấy D saoo cho AB=AD.

  a. Chứng minh: tam giác ADC và ABC bằng nhau 

  b. Gọi E là trung điểm CD. Qua D vẽ đường song song với BC cắt BE tại M.  C/m: tam giác CDM cân

  c. Gọi G là giao điểm của AC và BE . C/m: BC + DB > 6GE

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Quỳnh Anh Cách đây 4 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại B (BA>bBC).

  a) Trên tia đối của tia BC lấy D sao cho BC=BD. Chứng minh △ABC=△ABD, từ đó suy ra góc BAC= góc BAD

  b) Kẻ DE vuông góc với AC tại E, DE cắt AB tại K, kéo dài CK cắt AD tại N. Hãy so sánh AN và AE.

  c) chứng minh KA+KC+KD<2/3(AD+DC+CA)

   

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Quỳnh Anh Cách đây 4 tháng

  cho tam giácABC vuông tại B (BA>BC).

  a) Trên tia đối của tia BC lấy D sao cho BC=BD.chứng minh \Delta ABC = \Delta ABD. Từ đó suy ra \angle BAC= \angle BAD

   b) Kẻ DE vuông góc với AC tại E, DE cắt AB tại K, kéo dài CK cắt AD tại N. Hãy so sánh AN và AE.

  c) Chứng minh KA+KC+KD<2/3\frac{2}{3}(AD+DC+CA)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (2)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhi Nhõ Cách đây 4 tháng
  Cần câu trả lời

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lăng Thiên Giang Cách đây 4 tháng

  Mọi người giúp em với , em cảm ơn nhiều

  Cho tam giác ABC cân tại A, gọi M là trung điểm của BC.Chứng minh

  1. ​a,Tam giác AMB=tam giác AMC
  2. b,AM vuông góc với BC
  3. ​c,Biết AM=4cm , BM=3cm. Tính BC
  4. d,Kẻ AD (D nằm giữa BM). Chứng minh AD lớn hơn nửa chu vi tam giác.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Đang Ngỉ Dịch Cách đây 5 tháng
  Cho tam giác ABC với hai cạnh BC=1cm, AC=7cm hãy tìm độ dài AB biết rằng độ dài là số nguyên (cm) . Tam giác ABC là tam giác gì?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đoàn Ngọc Châu Anh Cách đây 5 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm E thuộc cạnh BC sao cho BE > BA. Qua E vẽ đường vuông góc với BC cắt AC và AB lần lượt tại D và F. Chứng minh : AE + FC < AC + EF.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Bằng Cách đây 6 tháng

  Cho tam giác ABC có góc B lớn hơn góc C. CM: AC>AB.

      Sử dụng:Bất đẳng thức của tam giác và T/c quan hệ của các cạnh,góc của tam giác

                        HELP ME

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mon Nè Cách đây 6 tháng
  Cho tam giác ABC (AC > AB). M là trung điểm của BC. Trên tia AB và AC lấy hai điểm P và N sao cho BP = CN. Chứng minh APN = ANP

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Ngô Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Ngô Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trần ly Cách đây 6 tháng

  Cho tam giác ABC cân tại A . Lấy điểm M bất kì phía trong tam giác sao cho góc AMB> góc AMC. Chứng minh MB>MC

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trần ly Cách đây 6 tháng

  Câu 11*. Cho tam giác ABC, trên đường phân giác góc ngoài tại A, lấy điểm M (khác A) bất kì. Chứng minh MB + MC > AB + AC.

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trần ly Cách đây 6 tháng

  Câu 10. Cho tam giác ABC và M là một điểm nằm trong tam giác. Goi I là giao điểm của đường thẳng BM và cạnh AC.

  1. So sánh MA với MI + IA;
  2. So sánh IB với IC + CB, từ đó chứng minh  IB + IA < CA + CB.
  3. Chứng minh MA + MB < CA + CB.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Hoanvan Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vy Joana Khánh Cách đây 9 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 2 năm

  bài 1 : Cho tam giác ABC và o là điểm nằm trong tam giác . C/M : AC+ AB > OA+OB

  GIÚP MÌNH VỚI TỐI ĐI HỌC RỒI

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 2 năm

  Cho △ABC, có AB>AC. Kẻ tia phân giác AD của góc A( D∈BC) trên đoạn AD lấy điểm E tùy ý. Chứng minh: AB-AC > EB-EC

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC có AB<AC, phân giác AD. Trên tia AC lấy điểm E sao cho:AE=AB.

  a.CM:BD=DE.

  b.Gọi K là giao điểm của các đường thẳng AB và ED. CM: tam giác DBK= tam giác DEC.

  c.tam giác AKC là tam giác gì?Vì sao?

  d.CM:DE vuông góc với KC.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 2 năm

  cho △ABC (AB<AC) có phân giác AM. trên AC lấy N sao cho AN=AB. đường NM cắt đường thẳng AB tại K.
  a. chứng minh △ABM=ANM
  b.chứng minh △KMC cân
  c. chứng minh AM ⊥ KC
  _giải giúp mình đi ạ. mai mình thi rồi ạ_

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 2 năm

  TÍNH CHU VI tam giác cân ABC biết

  a, AB =8cm, AC=5cm

  b, AB=25CM,AC=12cm

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 2 năm

  cho tam giác ABC có M là điểm nằm trong tam giác. Chứng minh:Tổng khoảng cách tư M đến các đỉnh lớn hơn nửa chu vi nhỏ hơn chu vi của tam giác.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)