AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Your sister has lost an awful lot of weight. She must have been on a diet, ______?

  • A. mustn’t she
  • B. needn’t she
  • C. haven’t she
  • D. hasn’t she

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Câu hỏi đuôi

  Giải thích:

  Câu hỏi đuôi với “must” có nhiều cách dùng.

  Nếu “must” chỉ sự dự đoán ở quá khứ (trong công thức must +have+ p.p) : => dùng have/has trong câu hỏi đuôi

  Tạm dịch: Em gái bạn sụt rất nhiều cân. Cô ấy chắc hẳn đã ăn kiêng, đúng không?

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>