YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Which of the following is NOT mentioned as evidence that the length of the workweek has been declining since the nineteenth century?

  • A. Henry Ford
  • B. German metalworkers
  • C. The half–day holiday
  • D. United States Steel and Westinghouse

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập là bằng chứng cho thấy độ dài của tuần làm việc đã giảm từ thế kỷ XIX?

  A. Henry Ford.

  B. Công nhân kim loại ở Đức.

  C. Ngày nghỉ nửa ngày.

  D. US Steel and Westinghouse.

  Thông tin: In 1926 he announced that henceforth his factories would close for the entire day on Saturday. At the time, Ford received criticism from other firms such as United States Steel and Westinghouse, but the idea was popular with workers.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA