AMBIENT
 • Câu hỏi:

  British Leyland is aiming to push ______ its share of UK car sale to 25% over the next two years.

  • A. on
  • B. up
  • C. through
  • D. out

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích:

  push on: tiếp tục, đi tiếp

  push up: tăng lên

  push through: được chấp nhận

  push out: sản xuất nhiều

  Tạm dịch: British Leyland đang hướng tới việc tăng thị phần bán xe của Anh lên 25% trong hai năm tới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>