AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “overtaken” in line 19 is closest in meaning to______.

  • A. surpassed
  • B. inclined
  • C. expressed
  • D. applied

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “overtaken” trong dòng 19 gần nhất với nghĩa ______.

  A. vượt qua     B. nghiêng       C. thể hiện       D. áp dụng

  “overtaken” = surpassed: vượt qua

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>