AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Perfume tends to be lost its flavor when it has not been properly sealed.

  • A. Perfume
  • B. tends to be lost
  • C. when it
  • D. properly sealed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Chủ động, bị động

  Giải thích:

  tends to be lost => tends to lose

  Ở đây ta chỉ cần dùng dạng chủ động, chứ không dùng bị động (bị tác động bởi con người)

  Tạm dịch: Nước hoa có xu hướng mất mùi hương của nó khi nó không được niêm phong đúng cách.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>