YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The press thought the sale manager would be depressed by his dismissal but he just ______.

  • A. turned it down
  • B. called it off
  • C. spoke it out
  • D. laughed it off

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích:

  turn down: từ chối

  call off: huỷ, hoãn

  speak out: công bố

  laugh off: cười trừ

  Tạm dịch: Báo chí nghĩ rằng người quản lý bán hàng sẽ bị trầm cảm bởi sự sa thải nhưng anh ta chỉ cười trừ mà thôi.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>