YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  ______ irritating they are, you shouldn’t lose temper with small children.

  • A. No matter how much
  • B. As much as
  • C. However
  • D. Although

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  Sau how much ta cần một danh từ không đếm được => A loại

  As + adj + as => B loại

  Although + mệnh đề => D loại

  However + adj: dù cho… (thế nào)

  Tạm dịch: Chúng có khó chịu thế nào, thì bạn cũng không nên mất bình tĩnh với trẻ nhỏ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>