AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  I accepted the new job after all. It is making me feel exhausted.

  • A. Perhaps I shouldn’t have accepted this new job, as it’s making me feel exhausted.
  • B. Perhaps it would have been better if I hadn’t agreed to this new job since it is so boring.
  • C. It is of deep regret that I didn’t turn down the job offer due to its hardship and long hour work.
  • D. If it had not been for my acceptance the new job offer, I wouldn’t have felt exhausted.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Tôi cuối cùng đã chấp nhận công việc mới. Nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

  A. Có lẽ tôi không nên chấp nhận công việc mới này, vì nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

  B. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không đồng ý với công việc mới này vì nó quá nhàm chán.

  C. Thật là tiếc nuối khi tôi không từ chối lời mời làm việc do độ khó và thời gian làm việc lâu của nó.

  D. Nếu tôi không chấp nhận đề nghị làm việc mới, tôi hẳn đã không cảm thấy kiệt sức.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>