AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Ha Long Bay, the global heritage recognized twice by the UNESCO, remains one of the country’s top attractions.

  • A. Ha Long Bay was recognized twice by the UNESCO, and as a consequence it remains one of the country’s top attractions.
  • B. Ha Long Bay, the global heritage which was recognized twice by the UNESCO, that remains one of the country’s top attractions.
  • C. Ha Long Bay, is the global heritage and was recognized twice by the UNESCO, remains one of the country’s top attractions.
  • D. It is Ha Long Bay, the global heritage recognized twice by the UNESCO, that remains one of the country’s top attractions.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Vịnh Hạ Long, di sản thế giới được UNESCO công nhận hai lần, vẫn là một trong những điểm tham quan hàng đầu của đất nước.

  A. Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận hai lần, và kết quả là nó vẫn là một trong những điểm tham quan hàng đầu của đất nước.

  B. mệnh đề "that" không dùng sau dấu phảy

  C. thiếu mệnh đề quan hệ của vế bổ sung ý nghĩa

  D. Vịnh Hạ Long, di sản thế giới được UNESCO công nhận hai lần, chính là nơi vẫn là một trong những điểm tham quan hàng đầu của đất nước.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>