AMBIENT
 • Câu hỏi:

  There are ______ that not only governments but also individuals should join hand to tackle.

  • A. too numerous environmental problems
  • B. such a lot of environmental problems
  • C. so fewer environmental problems
  • D. such many environmental problems

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Cấu trúc such…that…

  Giải thích:

  Ta dùng cấu trúc nhấn mạnh such (so)…that…. => A loại

  Ở đây không có đối tượng để so sánh => C loại

  Với such ta dùng “a lot of”, còn “many” dùng với so => D loại

  Tạm dịch: Có rất nhiều vấn đề môi trường đến mức không chỉ các chính phủ mà cả các cá nhân cũng nên tham gia giải quyết.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>