YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Many students prefer ______ assessment as an alternative to exams.

  • A. continuing
  • B. continued
  • C. continual
  • D. continuous

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng, từ loại

  Giải thích:

  continuing (danh động từ): tiếp tục

  continued (pp): liên tục

  continual (a): liên tục, không ngớt (nghĩa xấu)

  continuous (a): liên tục

  Vị trí này ta cần một tính từ để bổ sung cho danh từ phía sau.

  Tạm dịch: Nhiều sinh viên thích đánh giá liên tục như là một thay thế cho các kỳ thi

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA