RANDOM
 • Câu hỏi:

  We should have our school’s swimming pool cleaned before the summer begins because it is looking dirty.

  • A. Our school’s swimming pool should be cleaned regularly because of its dirtiness.
  • B. We should clean our school’s swimming pool at the beginning of the summer because it is looking dirty.
  • C. We had better get our school swimming pool cleaned before the summer begins because of its dirtiness.
  • D. Due to the impurity of our school swimming pool, we should have someone clean it as soon as possible.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Chúng ta nên làm sạch hồ bơi của trường trước khi mùa hè bắt đầu vì nó trông rất bẩn thỉu.

  A. Hồ bơi của trường chúng ta nên được làm sạch thường xuyên vì bụi bẩn của nó.

  B. Chúng ta nên làm sạch hồ bơi của trường vào đầu mùa hè vì nó trông rất bẩn thỉu.

  C. Chúng ta nên làm sạch hồ bơi trước khi mùa hè bắt đầu vì sự bẩn thỉu của nó.

  D. Do tạp chất của hồ bơi trong trường học, chúng ta nên có ai đó làm sạch nó càng sớm càng tốt.

  get sth done = have sth done: có cái gì được làm (bởi ai)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA