AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Unless you get your information from a credible website, you should doubt the veracity of the facts until you have confirmed them else where.

  • A. inexactness
  • B. falsehoodness
  • C. unaccuracy
  • D. unfairness

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  veracity (n): tính chân thực, xác thực

  inexactness (n): tính không chính xác

  falsehoodness (n): sự giả dối

  unaccuracy (n): không đúng, sai

  unfairness (n): sự bất công

  => veracity >< inexactness

  Tạm dịch: Trừ khi bạn nhận được thông tin từ một trang web đáng tin cậy, bạn nên nghi ngờ tính xác thực của các sự kiện cho đến khi bạn đã xác nhận chúng ở nơi khác.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>