YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  X, Y là 2 nguyên tố kim loại thuộc cùng nhóm A. Biết ZX < ZY và ZX + ZY = 32. Kết luận nào đúng ?

  • A. X, Y đều có 2 electron lớp ngoài cùng.
  • B. Bán kính nguyên tử của X > Y.
  • C. Tính kim loại của X > Y.
  • D. Năng lượng ion hóa thứ nhất của X < Y.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì ZX + ZY = 32 → X, Y thuộc chu kì 3, 4.
  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {Z_X} + {Z_Y} = 32\\
  {Z_Y} - {Z_X} = 8
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_X} = 12\\
  {Z_Y} = 20
  \end{array} \right.\)
  Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố X, Y là
  12X: [Ne]3s2 → X thuộc chu kì 3, nhóm IIA.
  20Y: [Ar]4s2 → Y thuộc chu kì 4, nhóm IIA.
  X, Y đều có 2 electron lớp ngoài cùng → Đáp án A đúng.
  Vì X, Y đều thuộc nhóm IIA nên:
  - rX < rY → Đáp án B sai.
  - Tính kim loại X < Y → Đáp án C sai.
  - Năng lượng ion hóa thứ nhất của X > Y → Đáp án D sai.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19920

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA