AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ion X2+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3d6. Nguyên tử Y có số e bằng số e của X2+. Cho một số phát biểu sau:

  1. X,Y đều là kim loại chuyển tiếp thuộc chu kỳ 4.

  2. X, Y đều bền trong không khí và nước do có lớp oxit bảo vệ.

  3. X, Y đều có 2 e lớp ngoài cùng.

  4. X, Y đều phản ứng với dd HCl theo cùng tỉ lệ về số mol.

  5. X có tính khử yếu hơn Y.

  Chỉ ra số phát biểu đúng về X và Y

  • A. 1, 3, 4
  • B. 1, 3 , 5
  • C. 3, 4, 5
  • D. 1, 4, 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X → X2+ + 2e

  Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p63d64s2 → X thuộc ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB → Fe.

  Y có số electron = 24.

  Cấu hình electron của Y là 24Y: 1s22s22p63s23p63d54s1 → Y thuộc ô số 24, chu kì 4, nhóm VIB → Cr.

  1) đúng.

  2) sai vì chỉ có Y (Cr) bền trong không khí và nước do có lớp oxit bảo vệ.

  3) sai vì X có 2 electron lớp ngoài cùng, Y có 1 electron lớp ngoài cùng.

  4) đúng. Cr + 2HCl → CrCl2 + H2, Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

  5) đúng. Y có nhiều electron hóa trị độc thân hơn X nên có tính khử mạnh hơn X.

  Vậy có 3 phát biểu đúng là 1, 4, 5 → Chọn D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>