YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các kim loại: 11Na, 12Mg, 26Fe, 13Al; kim loại mạnh nhất là

  • A. Al
  • B. Na
  • C. Mg
  • D. Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu hình electron của các kim loại:

  11Na: [Ne]3s1 → Na thuộc chu kì 3, nhóm IA.

  12Mg: [Ne]3s2 → Mg thuộc chu kì 3, nhóm IIA.

  26Fe: [Ar]3d64s2 → Fe thuộc chu kì 4, nhóm VIB.

  13Al: [Ne]3s23p1 → Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.

  Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, tính kim loại giảm dần. Nhận thấy; Na, Mg, Al đều thuộc chu kì 3 → tính kim loại Al < Mg < Na.

  Na có 1 electron lớp ngoài cùng → Na có xu hướng nhường 1e dễ dàng. Fe có 4 electron hóa trị độc thân, tuy nhiên bị chắn bởi phân lớp 4s nên tính kim loại của Na > Fe.

  Vậy kim loại mạnh nhất là Na → Chọn B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON