AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố R trong oxit cao nhất và trong hợp chất khí với hiđro tương ứng là a% và b%, với a : b = 0,425. Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử R là

  • A. 8.
  • B. 10.
  • C. 9.
  • D. 11.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trường hợp 1:

  \(\begin{array}{l}
  R{H_n},{R_2}{O_n}(n \le 4)\\
   \to \frac{{2R}}{{2R + 16n}}:\frac{R}{{R + n}} = 0,425 \to R = 4,17n
  \end{array}\)

  Trường hợp 2: 

  \(\begin{array}{l}
  R{H_{8 - n}},{R_2}{O_n}(4 \le n \le 7)\\
   \to \frac{{2R}}{{2R + 16n}}:\frac{R}{{R + 8 - n}} = 0,425\\
   \to R + 8 - n = 0,425R + 3,4n\\
   \Leftrightarrow 0,575R = 4,4n - 8\\
   \to n = 6,R = 32 \to S
  \end{array}\)

  \(Z = 16:1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4}\)

  Tổng số proton = 10 → Đáp án B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>