YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA ( ZX  + ZY = 51). Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Kim loại X không khử được ion Cu2+ trong dung dịch
  • B. Hợp chất với oxi của X có dạng X2O7
  • C. Trong nguyên tử nguyên tố X có 25 proton
  • D. Ở nhiệt độ thường X không khử được H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có X thuộc IIA, Y thuộc IIIA, ZX + ZY = 51 → X là Ca (Z = 20); Y là Ga (Z = 31).

  Ca không khử được ion Cu2+ trong dung dịch → Đáp án A đúng.

  Hợp chất với oxi của X có dạng XO → Đáp án B sai.

  Trong nguyên tử nguyên tố X có 20 proton → Đáp án C sai.

  Ở nhiệt độ thường Ca (X) khử được H2O: Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑ → Đáp án D sai.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19911

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA