YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho X, Y, Z là ba nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số các hạt mang điện trong thành phần cấu tạo nguyên tử của X, Y, Z bằng 72. Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Các ion X+, Y2+, Z3+ có cùng cấu hình electron 1s22s22p6.
  • B. Bán kính của nguyên tử theo thứ tự giảm dần là X > Y > Z.
  • C. Bán kính ion theo thứ tự tăng dần là X+ < Y2+ < Z3+.
  • D. Bán kính ion theo thứ tự giảm dần là X> Y2+ > Z3+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử số hiệu nguyên tử của X là Z

  → Số hiệu nguyên tử của Y, Z là Z + 1, Z + 2

  Mà 2(Z + Z + 1 + Z + 2) = 72 → Z = 11.

  Vậy số hiệu nguyên tử của X, Y, Z lần lượt là 11, 12, 13.

  Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố lần lượt là

  11X: 1s22s22p63s1 → X thuộc chu kì 3, nhóm IA.

  12Y: 1s22s22p63s2 → X thuộc chu kì 3, nhóm IIA.

  13Z: 1s22s22p63s23p1 → X thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.

  Các ion X+, Y2+, Z3+ đều có cấu hình là 1s22s22p6 → Đáp án A đúng.

  Vì X, Y, Z đều thuộc chu kì 3 → rX > rY > rZ → rX+ > rY2+ > rZ3+ → Đáp án B, D đúng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19913

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON