YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các nguyên tử: X (Z = 17), Y (Z = 11), R (Z = 19), T (Z = 9), U (Z = 13), V (Z = 16). Có các kết luận sau:

  (1) Tính kim loại: U < Y < R.

  (2) Độ âm điện: V < X < T.

  (3) Bán kính nguyên tử: U < X < T.

  (4) Hợp chất tạo bởi X và R là hợp chất cộng hóa trị.

  (5) Tính chất hóa học cơ bản X giống T và Y giống R.

  (6) Hợp chất tạo bởi Y và T là hợp chất ion.

  Số kết luận đúng là

  • A. 2.
  • B. 5.
  • C. 4.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X: Cl, Y: Na; R: K, U: Al, T: F, V: S

  (1) đúng, tính kim loại Al < Na < K.

  (2) đúng, độ âm điện S < Cl < F.

  (3) sai, bán kính nguyên tử Al > Cl > F (U > X > T).

  (4) sai, hợp chất tạo bởi Cl và K (X, R) là hợp chất ion.

  (5) đúng, Cl và F (X, T) đều là phi kim, Na và K (Y, R) đều là kim loại.

  (6) đúng, hợp chất tạo bởi Na và F là hợp chất ion.

  → Có 4 kết luận đúng → Chọn C.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA