YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn mệnh đề sai ? Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, đi từ trái sang phải

  • A. tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.
  • B. độ âm điện giảm dần.
  • C. hóa trị cao nhất với oxi tăng dần từ 1 đến 7.
  • D. hóa trị trong hợp chất với hiđro tăng dần từ 1 đến 4 rồi giảm xuống 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, đi từ trái sang phải:

  - năng lượng ion hóa, độ âm điện tăng dần đồng thời bán kính nguyên tử giảm dần làm cho khả năng nhường electron giảm nên tính kim loại giảm, khả năng nhận electron tăng nên tính phi kim tăng → Đáp án A đúng, B sai.

  - hóa trị cao nhất của các nguyên tố với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7, còn hóa trị với hiđro của các phi kim giảm từ 4 đến 1 → Đáp án C, D đều đúng.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19880

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA