AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các ion hoặc nguyên tử sau đều có 18 electron : P3-, S2-, Cl-, Ar, K+, Ca2+. Chiều giảm dần bán kính của các tiểu phân trên là

  • A. P3- > S2- > Cl- > Ar > K+ > Ca2+.
  • B. Ca2+ > K+ > Ar > Cl> S2- > P3-.
  • C. Cl- > S2- > P3- > Ar > K+ > Ca2+.
  • D. Ca2+ > K> Ar > P3- > S2- > Cl-.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nếu các ion hoặc nguyên tử có cùng số electron thì ion hoặc nguyên tử nào có số p nhiều hơn thì có bán kính nhỏ hơn.

  → Chiều giảm dần bán kính của các tiểu phân là P3- > S2- > Cl- > Ar > K+ > Ca2+ → Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>