AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các nguyên tố từ Natri đến Clo, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:

  (1) bán kính nguyên tử tăng;

  (2) độ âm điện giảm;

  (3) năng lượng ion hoá thứ nhất tăng dần.

  (4) tính bazơ của oxit và hiđroxit giảm dần;

  (5) tính kim loại tăng dần;

  (6) tính phi kim giảm dần.

  Số nhận định đúng là:

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 1.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các nguyên tố từ Natri đến Clo, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:
  .. Bán kính giảm dần.
  .. độ âm điện tăng dần.
  .. năng luong ion hoá thứ nhất tăng dần.
  .. tính bazơ của oxit và hiđroxit giảm dần;
  .. tính kim loại giảm dần
  .. tính phi kim tăng dần;
  dua vào các đáp án trên thì
  (4) tính bazơ của oxit và hiđroxit giảm dần;
  (3) năng lượng ion hoá thứ nhất tăng dần là đúng.chọn đáp án A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>