AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong nhóm IA (kim loại kiềm ) đi từ trên xuống dưới:

  1. điện tích hạt nhân tăng dần

  2. bán kính nguyên tử tăng dần

  3. độ âm điện tăng dần

  4.số oxi hoá của kim loại kiềm trong các hợp chất giảm dần

  5. tính phi kim giảm dần

  6. tổng số electron trong nguy ên tử giảm dần

  Các mệnh đề đúng là:

  • A. 1,2,3,4
  • B. 1,2,5
  • C. 1,2,5,6
  • D. 1,2,3,5,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (3) sai vì độ âm điện giảm dần.

  (4) sai vì số số oxi hóa của kim loại kiềm trong các hợp chất là +1.

  (6) sai vì tổng số electron trong nguyên tử tăng dần.

  → Các mệnh đề đúng là 1, 2, 5 → Đáp án đúng là đáp án B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>