YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các ion sau: 3Li+, 11Na+, 17Cl-, 19K+, 35Br-, 53I- Chiều tăng dần bán kính của các ion là:

  • A. Li+ < Na+ < K+ < Cl< Br< I-.
  • B. Li+ < Na+ < Cl-< K< Br-< I-.
  • C. K+ < Cl-< Br- < I-< Na+ < Li+.
  • D. Na+ < K< Cl-< Br- < I- < Li+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố lần lượt là:

  3Li+: [He]

  11Na+: [Ne]

  17Cl-: [Ar]

  19K+: [Ar]

  35Br-: [Kr]

  53I-: [Xe]

  • B1: Xét số lớp electron: Số lớp càng lớn bán kính nguyên tử càng lớn.

  Chiều tăng dần của bán kính của các ion là Li+ < Na+ < Cl-, K+ < Br- < I-

  B2: Xét điện tích hạt nhân: Điện tích hạt nhân càng lớn bán kính càng nhỏ.

  → bán kính K+ < Cl-.

  Vậy ta có chiều tăng dần của bán kính là Li+ < Na+ < K+ < Cl- < Br- < I- → Chọn A.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19900

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA