AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các hạt vi mô: O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Dãy nào sau đây được xếp theo chiều bán kính các hạt tăng dần?

  • A. Al3+ < Mg2+ < Al < Mg < Na < O2-.
  • B. Al3+ < Mg2+ < O2- < Al < Mg < Na.
  • C. O2- < Mg2+ < Al3+ < Al < Mg < Na.
  • D. Na < Mg < Mg2+ < Al3+ < Al < O2-.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu hình electron của các nguyên tử hoặc ion là

  8O2-: [Ne]

  13Al3+: [Ne]

  13Al: [Ne]3s23p1

  11Na: [Ne]3s1

  12Mg2+: [Ne]

  12Mg: [Ne]3s2

  B1: Vì Na, Mg, Al đều thuộc chu kì 3 → bán kính Al < Mg < Na.

  B2: Xét số lớp electron: Số lớp càng lớn bán kính nguyên tử càng lớn.

  Vậy bán kính tăng dần theo thứ tự: O2-, Al3+, Mg2+ < Al < Mg < Na.

  B3: Nếu cùng số lớp electron, điện tích hạt nhân càng lớn bán kính càng nhỏ.

  Vậy bán kính tăng dần theo thứ tự: Al3+ < Mg2+ < O2- < Al < Mg < Na → Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>