AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các hiđroxit dưới đây, chất nào có tính axit mạnh nhất ?

  • A. H2SO4.
  • B. H2SeO4.
  • C. HClO4.
  • D. HBrO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong một nhóm A, đi từ trên xuống dưới, tính axit của các oxit và hiđroxit giảm dần.

  Ta có 17Cl và 35Br cùng thuộc nhóm VIIA → tính axit HClO4 > HBrO4.

  16S và 34S3 cùng thuộc nhóm VIA → tính axit H2SO4 > H2SeO4.

  Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, tính axit của oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần.

  Nhận thấy 16S và 17Cl cùng thuộc chu kì 3 → tính axit H2SO4 < HClO4.

  Vậy chất có tính axit mạnh nhất là HClO4 → Chọn C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>