AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 15 : 8, biết R có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là ns2np2. Giá trị a là:

  • A. 75,00%.
  • B. 87,50%.
  • C. 82,35%.
  • D. 94,12%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  R có 4 electron lớp ngoài cùng, e cuối cùng điền vào phân lớp np → R thuộc nhóm IVA

  → Hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất của R lần lượt là RO2, RH4.

  Ta có: \(\begin{array}{l}
  \frac{R}{{R + 4}}:\frac{R}{{R + 32}} = 15:8 \to R = 28\\
   \to a\%  = \frac{{28}}{{28 + 4}} = 87,5\% 
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA