AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ tăng dần:

  • A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Si(OH)4.
  • B. Si(OH)4, Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2.
  • C. Mg(OH)2, NaOH, Si(OH)4, Al(OH)3.
  • D. Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhận thấy các nguyên tố Na (Z=11), Mg (Z= 12), Al (Z= 13), Si (Z= 14) là các nguyên tố thuộc cùng chu kì 3 và các nhóm liên tiếp nhau IA, IIA, IIIA, IVA tương ứng

  Theo quy luật tuần hoàn trong cùng một chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính bazo của các hidroxit giảm dần

  → Tính bazo tăng dần theo chiều : Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH. Đáp án D. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>