YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  What is this text mainly about?

  • A. How views of colour have changed
  • B. How colour influences people
  • C. The sources of colour
  • D. How colour has a calming effect

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Văn bản này chủ yếu là về điều gì?

  A. Quan điểm về màu sắc đã thay đổi như thế nào                B. Các nguồn màu sắc

  C. Màu sắc ảnh hưởng thế nào đến người                              D. Màu sắc có tác dụng làm dịu

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA