AMBIENT
 • Câu hỏi:

  You are old enough. I think it is high time you applied _______  a job.

  • A. in
  • B. of
  • C. for
  • D. upon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích:

  To apply for sth: ứng cử, nộp đơn cho cái gì

  Tạm dịch: Bạn đủ lớn rồi. Đã đến lúc bạn nộp đơn xin việc rồi.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>