AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yellow is used to highlight information in a text because

  • A. it is an important colour
  • B. it is a highly visible colour
  • C. it can be used to caution people
  • D. people prefer this colour to other colours

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích: 

  Màu vàng được sử dụng để làm nổi bật thông tin trong một văn bản vì

  A. nó là một màu sắc quan trọng.                               C. nó là một màu dễ nhận thấy.

  B. nó có thể được dùng để cảnh báo mọi người.        D. người ta thích màu này hơn màu khác.

  Thông tin: This highly visible shade is found on everything from school buses to traffic signs and pens that we use to highlight important information in a text. The colour is also used to caution people

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>