AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If she _______   a car, she would go out in the evening.

  • A. have
  • B. has
  • C. has had
  • D. had

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Câu điều kiện

  Giải thích:

  Đây là câu điều kiện loại 2, diễn tả một hành động không có thật ở hiện tại. Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + mệnh đề quá khứ đơn, S + could/would…+ V +…

  Tạm dịch: Nếu cô ấy có xe, cô ấy sẽ đi ra ngoài vào buổi tối.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>