AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Geogre: “In my opinion, action films are exciting.” – Frankie: “________ .”

  • A. There's no doubt about it
  • B. You shouldn‟t have said that
  • C. Yes, congratulations
  • D. What an opinion!

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Giải thích:

  Tạm dịch:

  - George: "Theo tôi, phim hành động rất thú vị."

  - Frankie: "____."

  A. Không có nghi ngờ gì về điều đó.              C. Bạn không nên nói như vậy.

  B. Có, xin chúc mừng.                                    D. Thật là một ý kiến hay!

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>