YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  In spite of his poverty, he led a devoted life to the revolutionary cause.

  • A. He could not devote his life to the revolutionary cause because of his poverty.
  • B. Although he was poor, he led a devoted life to the revolutionary cause.
  • C. If he had not been so poor, he could have devoted his life to the revolutionary cause.
  • D. He led a devoted life to the revolutionary cause, but he was so poor.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Mặc dù nghèo đói, ông đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

  A. Ông không thể cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vì nghèo đói.

  B. Mặc dù ông nghèo, ông đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

  C. Nếu ông không quá nghèo, ông đã có thể cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

  D. Ông đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, nhưng ông rất nghèo

  Although + mệnh đề = In spite of + danh từ/cụm danh từ: tuy, mặc dù

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA