AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to FAO, Vietnam is _______  second largest coffee producer in the world after Brazil.

  • A. a
  • B. 0
  • C. an
  • D. the

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Mạo từ, so sánh nhất

  Giải thích:

  Khi so sánh nhất, ta dùng “the” + dạng so sánh nhất của tính/trạng từ. Trong câu, “the second largest”: lớn nhất thứ hai

  Tạm dịch: Theo FAO, Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới sau Brazil.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA