AMBIENT
 • Câu hỏi:

  All her children have graduated from university, that is the reason for her to be proud.

  • A. All her
  • B. from
  • C. that
  • D. for her

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  that => which

  Mệnh đề quan hệ “that” không đứng đằng sau dấu phảy, vì thế dùng “that” là sai. Ta  dùng mệnh đề quan hệ

  “which” để thay thế cho cả 1 vế câu ở phía trước.

  Tạm dịch: Tất cả các con của cô đã tốt nghiệp đại học, đó là lý do để cô tự hào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>