AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The majority of Asian students reject the American _______ that marriage is a partnership of equals.

  • A. attitude
  • B. thought
  • C. view
  • D. look

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  attitude (n): thái độ                             view (n): cách nhìn, quan điểm

  thought (n): suy nghĩ, cách nghĩ

  look (n): dáng vẻ, cái nhìn

  Tạm dịch: Phần lớn sinh viên châu Á từ chối quan điểm của người Mỹ rằng hôn nhân là một sự hợp tác công bằng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>