AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What are English speakers refering to when they talk about “feeling blue”?

  • A. being in control
  • B. being calm
  • C. being upset when someone dies
  • D. being sad

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Người Anh đề cập gì  khi nói đến "cảm thấy xanh"?

  A. kiểm soát                                        B. buồn bã khi ai đó chết

  C. bình tĩnh                                         D. buồn

  “feeling blue” = sad: buồn bã

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>