AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ann has always made good in everything she has done.

  • A. succeeded
  • B. achieved
  • C. failed
  • D. won

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  make good (v): hoàn thành tốt, thành công

  succeed (v): thành công          fail (v): thất bại

  achieve (v): đạt được              win (v): chiến thắng

  => make good >< fail

  Tạm dịch: Ann đã luôn luôn làm tốt trong tất cả mọi thứ cô ấy đã làm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA