YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vị vua đầu tiên của nước ta là ai và đặt tên nước là gì?

  • A. Vua An Dương Vương, đặt tên nước là Văn Lang.
  • B. Vua An Dương Vương, đặt tên nước là Âu Lạc.
  • C. Vua Hùng, đặt tên nước là Văn Lang.
  • D. Vua Hùng, đặt tên nước là Âu Lạc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vị vua đầu tiên của nước ta là vua Hùng, đặt tên nước là Văn Lang.

  Chọn: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 250185

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF