YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đầu thế kỉ VI, triều đại phong kiến phương Bắc xâm lược nước ta là

  • A. nhà Tùy.      
  • B. nhà Lương.
  • C. nhà Ngô.       
  • D. nhà Hán. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đầu thế kỉ VI, nhà Lương xâm lược và đô hộ Giao Châu.

  Chọn: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 250230

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF