YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là gì?

  • A. Bóc lột nhiều thứ thuế.
  • B. Cống nạp sản vật.
  • C. Thi hành chính sách đồng hóa.
  • D. Đàn áp khủng bố nhân dân ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi hoàn thành xâm chiếm nước ta, phong kiến phương Bắc vẫn luôn thực hiện chính sách đồng hóa xuyên suốt qua các triều đại bởi họ hiểu rằng: chiếm được đất chưa hẳn đã thống trị và khuất phục được người Việt mà cần hoàn toàn để cho người Việt theo văn hóa của người Hán.

  - Đồng hóa về mặt huyết thống: người Hán kết hôn với người Việt, lập gia đình, sinh con có sự hòa lẫn giữa hai dòng máu.

  - Đồng hóa về văn hóa: đưa những phong tục tập quán, tín ngưỡng, chữ viết của người Hán vào trong nhân dân Việt, làm mờ nhạt văn hóa Việt, thay thế bằng văn hóa của người Hán.

  => Mục đích cuối cùng của chính sách này là nhằm biến nước ta thực sự trở thành một quận huyện của Trung Quốc. Đây được coi là chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.

  Chọn: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250150

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON