YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhà Hán đưa người Hán sang ở với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm mục đích gì?

  • A. Kiểm soát dân ta chặt chẽ.
  • B. Vơ vét của cải, chiếm đoạt những sản vật quý.
  • C. Dần dần thôn tính đất đai Âu Lạc.
  • D. Đồng hóa dân tộc ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhà Hán đưa người Hán sang ở với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm đồng hóa dân tộc ta, biến nước ta thực sự trở thành một quận, huyện của Trung Quốc.

  Chọn: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON