YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc trong việc bóc lột nhân dân ta là

  • A. bắt dân ta đóng thuế ruộng đất bằng thóc.
  • B. độc quyền về muối và sắt, đánh thuế nặng hai mặt hàng này.
  • C. bắt dân ta đi lao dịch.
  • D. bắt dân ta cống nộp các sản vật quý.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các triều đại phong kiến phương Bắc khi xâm chiếm nước ta đều thực hiện chính sách vơ vét, bóc lột tàn bạo. Trong đó, chính sách thâm độc nhất là độc quyền về muối và sắt, đánh thuế nặng hai mặt hàng này nhằm:

  - Hỗ trợ đắc lực cho chính sách ngu dân.

  - Kìm hãm sự phát triển sản xuất.

  - Hạn chế các cuộc đấu tranh của nhân dân.

  Chọn: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250212

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON