YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khởi nghĩa Mai Thúc Loan chống ách đô hộ của nhà Đường bị đàn áp vào thời gian nào?

  • A. Năm 760.     
  • B. Năm 770.
  • C. Năm 722.          
  • D. Năm 822.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem 10 vạn quân sang đàn áp. Mai Hắc Đế thua trận, quân giặc điên cuồng tàn sát nghĩa quân và nhân dân.

  Chọn: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 250145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF