YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong thời kỳ Bắc thuộc, đứng đầu Châu và Quận là ai?

  • A. Người Hán.
  • B. Người Việt.
  • C. Cả người Hán và người Việt.
  • D. Có nơi là người Hán, có nơi là người Việt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong thời kì Bắc thuộc, đứng đầu châu là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái Thú coi việc chính trị, Đô úy coi việc quân sự. Những viên quan này đều là người Hán.

  Chọn: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON